[ เกาะเสม็ด ]

 

 

เกาะเสม็ด

วันที่   15 - 17  มีนาคม  พ.ศ.  2545